A kötet a feudális Európában élő lovagok szerepkörének minden részletére kitérő ismertető: nemesség, társadalmi státus, szigorú kiképzés, a lovaglás művészete, harctéri események, felelősség és kiváltságok, romantikus kalandok, kóborlás és keresztes hadjáratok. A lovagi eszmény idealizálásának bemutatása, a lovagság gyökereinek feltárása az ókori mitológiákban, a különös középkori művészetek és irodalom virágzásának története.
[ Forrás: Megrendelhető: ]
A remek kiállítású kötet egészen a 21. századig követi nyomon a kardok, szablyák és lándzsák históriáját. Az őskőkori kezdetektől és az első európai és mezopotámiai bronzkori kardok megjelenésétől ismerteti a pengefegyverek és katonai taktikák fejlődését, amelyek jelentősen alakították az ókori Egyiptom, Görögország és Róma nagy civilizációit, de foglalkozik a kard fontos szerepével a kelták művészeti és mitikus hagyományaiban.
[ Forrás: Megrendelhető: ]
A könyv az olvasó elé tárja a magyarországi proletárdiktatúra 133 napjának eseményeit, a reményeket, a csalódásokat.. A Magyar Tanácsköztársaság, amely 1919-ben jött létre, láng volt Európa szívében, amely rezsimek és államok ledöntésével fenyegetett.
Magyarország várainak bemutatása, illetve vizsgálata nyilvánvalóan nem lehetett teljes a mai határainkon túli területek erődített helyeinek bemutatása nélkül. A Magyar Várarchívum Alapítvány munkatársai 2003-ban kezdték el azt a munkát, amely a történelmi Magyarország erdélyi és partiumi területén, a honfoglalástól a 19. század végéig keletkezett várak bemutatását tűzte ki célul.
A magyarországi várak kutatásával foglalkozók nagy örömére 2007-ben megjelent a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Várai című kötet, mely az őskortól a kuruc korig a megye várkutatásának legújabb eredményei alapján összeállított topográfiai teljességre törekvő adattár. A kötet szerzői százhúsz, a terepen azonosított erősség adatait sorolják fel.
[ Forrás: Bővebb információ: ]
Az egyes kötetek kéthetente jelennek meg 1590 Ft-os áron, és megjelenésük után korlátozott ideig (legfeljebb 11 napig) kaphatók az újságárusoknál.
[ Forrás: Bővebb információ: ]
A Sorsdöntő csaták 20 híres ütközetet és hadjáratot tárgyal, amelyek időben a teljes egyetemes történelmen átívelnek az ókortól egészen az 1990-es évek elejéig.
[ Forrás: Bővebb információ: ]
Ez a könyv a történelmi arisztokrácia hazánkban élő, illetve Magyarországhoz szorosan kötődő tagjairól szól. Adonyi Sztancs János az utóbbi két évben huszonegy főnemesi családot keresett fel. Riportjaiban fel-felvillan egy-egy megrázó, elgondolkodtató vagy éppen pikáns esemény, amit a megszólalók elődei, esetleg maguk a beszélgetőpartnerek éltek át.
[ Forrás: www.kossuth.hu ]
A XX. század a nagy várakozások kora volt. Sorozatunk kötetei az úgynevezett rövid XX. század (1914–1991) történéseit ölelik fel, vagyis az első világháború végétől a bipoláris rendszer felbomlásáig tartó hét évtizedes periódust. Az egyes monográfiák a Föld összes nagy, illetve nagyságától függetlenül Magyarország számára fontos országának vagy régiójának eseményeit villantják fel.
[ Forrás: www.kossuth.hu ]
A kötet valamennyi fő hadviselő hatalom különböző alakulatait bemutatja. Mind az európai, mind a csendes-óceáni hadszíntéren. Országonként tárgyalva olyan híres alakulatok történetét ismerheti meg az olvasó, mint az amerikai rangerek, a brit SAS és a német Waffen-SS – s mellettük számos kevésbé ismertét is, mint például Popski Magánhadserege és a Repülő Tigris repülőszázadok. A kötetet több mint 120 színes és fekete-fehér fénykép, grafika és térkép illusztrálja.
[ Forrás: www.kossuth.hu ]