Tevékenységközpontú foglalkozásokat tartalmazó gyűjteményünk elsősorban az ötödik-hatodik osztályos, ún. nem szakrendszerű oktatást hivatott segíteni. A könyv részletesen kidolgozott foglalkozásterveket tartalmaz, a foglalkozások megtervezésétől az eszközök előkészítésén át, a foglalkozás levezetésén keresztül az értékelésig, négy kompetenciacsoport köré csoportosítva: szövegértés, szövegalkotás, térben-időben tájékozódás, számolás, mérés, elemzés, szociális kompetenciák.
Tudvalevő, hogy Magyarországon az iskolákban erőteljesen jelen van az agresszió számos formája. A tanárok körében éppúgy fellelhető, mint a diákok között. A feszültségek, konfliktusok kezelésének nincsenek ún. előírásai, írott vagy íratlan szabályai. Az esetek többségében nem az összes érintett számára születnek megnyugató megoldások, ezért maradnak tüskék, így a sértettségek és az agresszió nő. A téma természeténél fogva a kötet bárki számára hasznos lehet. A könyv szakmailag megalapozott, világos szerkezetű és modern, progresszív szemléletű kiadvány.
[ Forrás: Bővebb információ itt ]
Nincs olyan szülő, akiben ne merülne fel a kérdés, vajon az ő gyermeke tehetséges-e. S nincs olyan pedagógus sem, aki ne találkozott volna már tanítványai között olyan nebulóval, aki ne lenne valamely területen kiemelkedő teljesítményekre képes. Dr. Buda Mariann könyve számos aspektusból vizsgálja a témát, hasznos útmutatással szolgálva a tehetség felismeréséhez, annak fejlesztéséhez közérthető, lebilincselő stílusban.
[ Forrás: Bővebb információ itt. ]
Mesék dramatizálva, készen arra, hogy eljátsszák őket az óvodás, kisiskolás gyerekek, nem az unalomig ismert mesedarabok, nem csak játékhoz, de a történet megismeréséhez is - egy mese, két változatA kötet különlegessége, hogy minden meséből kettő, egy olvasásra kész, mesélésre váró és egy drámajátékra/bábjátékra alkalmas változat olvasható benne. A CD-mellékleten a kötet első öt meséjének dramatizált hanganyaga hallgatható
[ Forrás: Bővebb információ: ]